ประเภทเห็ด

การจำแนกประเภทของเห็ด
เห็ดสามารถจำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มเห็ดที่ใช้เป็นอาหาร เป็นเห็ดที่มีคุณค่า และมีส่วนประกอบของ สารอาหารหลายชนิด เช่น โปรตีนและวิตามิน ได้แก่ เห็ดฟาง , เห็ดนางฟ้า , เห็ดหูหนู เป็นต้น

ตัวอย่างเห็ดที่ใช้เป็นอาหาร
เห็ดนางฟ้า
เห็ดฟาง
เห็ดหูหนู
2. กลุ่มเห็ดที่ใช้เป็นยาสมุนไพร เพราะเชื่อว่ามีสารที่เป็นสรรพคุณทางยา ได้แก่ เห็ดหลินจือ (เห็ดพันปี)รับประทานแล้วจะเป็นยาบำรุงกำลังทำให้สุขภาพแข็งแรง
เห็ดหอม รับประทานแล้วจะช่วยบำบัดโรคบางชนิดได้ เช่น ต้านโรคมะเร็ง , ต้านไวรัส ช่วยลดความดันโลหิตและลดโคเรสเตอรอล เป็นต้น
ตัวอย่างเห็ดที่มีสรรพคุณทางยา
เห็ดหลินจือ

เห็ดหอม
3. กลุ่มเห็ดที่มีพิษ เห็ดในกลุ่มนี้หลายชนิดมีพิษรุนแรงหากบริโภคเข้าไปอาจจะทำให้เสียชีวิต ได้แก่ เห็ดระโงกหิน(กลาง) เห็ดระงาก (อีสาน) เห็ดเหล่านี้แม้จะต้มให้สุกเป็นเวลานานก็ยังคงมีพิษคงเดิม
ตัวอย่างเห็ดมีพิษ
เห็ดระโงกหิน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น